Vissza a főoldalra!

Gustave LeBon:

Thomas Henry Moray életműve

Teslával ellentétben Moray nem volt egy nagy géniusz. Életében mindössze egyetlen egy jelentős találmánya volt, az energiakonvertere, amit azonban nem tudott szabadalmaztatni, főként formai okok miatt. Van ugyan egy megadott szabadalma a No. 2,460,707 számon, de az nem áll közvetlen kapcsolatban az energiakonverterével, csupán csak gyanítható, hogy hasonló alkatrészek vagy megoldások is lehettek az energiakonverterében, mint amilyeneket ebben az orvosi / terápiás célú szabadalmában is leír. Néhány elfogadható minőségű fénykép is megmaradt, de sajnos nem sokat segítenek azok sem.

Moray-nek azonban volt saját könyve, nem is egy! Az első könyve csupán 16 oldal terjedelmű, címe: BEYOND THE LIGHT RAYS (1rst edition) , és 1926-ban jelent meg. Ezt követte 1931-ben a következő, 63 oldalas könyve az alábbi rövid címmel: Radiant Energy for Beyond the Light Rays Lies The Secret of the Universe, The Evolution of Energy and Matter (2nd edition) Ezután csaknem 15 éves szünet következett, és csak a háború utolsó évében, 1945-ben jelent meg egy vékonyka kis kötet mindössze 22 oldallal az alábbi címmel: Radiant Energy for Beyond the Light Rays Lies The Secret of the Universe, The Evolution and the Transmutation of the Atom (3rd edition) .

Ezek a könyvek még csak bevezetői a későbbi nagy művének, a negyedik kiadásnak. A könyvek homályosak, mind a nyelvezetüket, mind pedig az állapotukat tekintve, merthogy eredeti kiadásuk már talán nem is létezik, a sok fotókópia és fénymásolás miatt pedig gyakorlatilag néha sorok is hiányoznak a könyvekből.

Közben megjelenik két kisebb kis "szösszenete" is Moray-nek. Az első címe Photo Actinia Oxygen Therapy by Electric Reaction ; első verzióját már 1940-ben publikálta, de csak 1959-re fejezte be; kb. ugyanakkor, amikor egy másik kis könyvecskéje is megjelent, az egy évvel korábban keletkezett Isotopes In Ionic Recovery Of U3O8 című.

A nagy mű folytatása 1960-ban jelent meg. Címében már benne van a sokszor hangoztatott energiatenger: The Sea of Energy in Which The Earth Floats, For Beyond the Light Rays Lies the Secret of The Universe (4th edition) Ebben a könyvben már 198 oldalon keresztül taglalja a berendezése működésével összefüggő állításait.

Életében sajnos már nem jelent meg újabb könyve, csupán egy nyilvános előadásának szöveganyaga érhető el. Ezt 1962 január 23-án tartotta Kaliforniában. Ebben az előadásában ismételten összefoglalja legfontosabb felfedezéseit, melyek a radioaktív bomlástól kezdve a kozmikus energia kicsatolásán keresztül mindenről szólnak...

Apja halála után már csak fia jelentetett meg egy 5. kiadást 1978-ban, immár emberi címet adva neki: The Sea of Energy (5th edition) Sajnos a 278 oldalas terjedelme ellenére ez a kiadás inkább csak még több sallangot és még kevesebb lényeget tartalmaz az előző kiadáshoz képest.

Moray-el kapcsolatban érdekes mód alig hallani a médiában. Míg Tesla cikkeinek se vége-se hossza, addig Moray-ről mindössze egy cikket sikerült megszereznem.

Vissza az oldal tetejére!

Gustave LeBon:

Moray esetében még egy nagyon fontos tudnivaló van a könyveit illetően: aki olvasta a könyveit, az tudja, hogy Moray - Teslával szöges ellentétben - egy darab kísérletet sem ír le, annak ellenére, hogy saját állítása szerint több, mint 25 évig folytatott kísérleteket. Amikor mégis kísérleti eredményekre kerül a szó, akkor nemes egyszerűséggel hivatkozik Dr. Gustave LeBon-ra, mint illetékesre.

Hogy ki is volt ez a bizonyos Dr. Gustave LeBon? Nos, ő egy belga kutató volt, aki eredetileg francia nyelven írt két hatalmas könyvet, több száz kísérlet leírásával. (Persze volt sok más könyve is, mert ha jól tudom, egy polihisztorral állunk szemben. Sokkal ismertebbek pl. a pszichiológiai témájú könyvei.)

Ez a két könyv a századfordulón jelent meg, és pár évvel később, 1908-ban ill. 1909-ben már angol nyelvre lefordítva Amerikában is kapható volt. Az első könyv a The Evolution of Matter címet viseli, és 439 oldalon keresztül taglalja az anyaggal, az atomokkal és elektronokkal végzett kísérleteit Gustave LeBon-nak, ábrákkal, táblázatokkal, kísérleti eredményekkel fűszerezve. A második kötet sem sokkal kisebb: "csak" 388 oldal, és a The Evolution of Forces címet viseli, és mint kitalálható, döntően az erőhatásokkal, azok eredetével foglalkozik. Főként az első kötet az érdekes, az is csak a 321. oldaltól, ugyanis onnantól kezdődnek azok a főként elektrosztatikus jellegű kísérletek, amelyek szerintem döntő módon kapcsolódnak Thomas Henry Moray munkásságához.

Vissza az oldal tetejére!